top of page

DỊCH VỤ

HỔ TRỢ THỦ TỤC DI TRÚ

 

Giấy phép lao động, Du học, Du lịch, Thăm thân nhân, Hôn nhân, Định cư theo diện bảo lãnh Bang, Định cư theo diện đầu tư, Định cư theo diện tay nghề, Kháng cáo và tư vấn về pháp luật.

LUẬT GIA ĐÌNH

Tư vấn và hổ trợ về pháp lý đối với hồ sơ Ly hôn, Phân chia tài sản, quyền nuôi con và cấp dưỡng cho con.

TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

Tư vấn chuyên sâu, tranh tụng về luật Bất động sản và tranh chấp hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh.

BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn và giới thiệu mua bán về Bất động sản như nhà ở, nhà thương mại, thủ tục pháp lý mua bán nhà, thế chấp ngân hàng và thủ tục vay vốn.

LUẬT THƯƠNG MẠI

 

Tư vấn và hổ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản kinh doanh, nhượng quyền thương mại.

DI CHÚC & THỪA KẾ TÀI SẢN

Tư vấn và thực hiện tất cả cách dịch vụ pháp lý về Di chúc, Giấy ủy quyền và Thừa kế tài sản.

bottom of page